Muurame: Koskikoti

Muuramen Koskikoti on aloittanut toimintansa 17.6.2010 ja se tarjoaa asumispalveluja ikääntyville. Koskikodilla on yhteensä 20 palveluasuntoa, ryhmäkoti Iltarusko sekä tehostetun palveluasumisen yksiköt ryhmäkoti 1. ja ryhmäkoti 2. Molemmissa ryhmäkodeissa on kahdeksan asukaspaikkaa ja ne toimivat rakennuksen uudella puolella, keväällä 2008 valmistuneen laajennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Palvelukodille on mahdollista tulla myös intervallijaksolle lyhytaikaiseen hoitoon.

Palvelukoti Koskikodin huoneet ovat tilavahkoja ja jokaisen huoneen yhteydessä on omat wc- ja suihkutilat. Iso oleskelutila on asukkaiden yhteisessä käytössä. Henkilökunta koostuu koulutetuista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Palveluasuntojen koko vaihtelee 38-52m²:n välillä. Asunnot ovat tupakeittiöllä varustettuja kaksioita, joissa suurimmassa osassa on oma parveke. Asuntoja haetaan asunnonhakulomakkeella, lisätietoja voi kysyä Muuramen kunnan vanhuspalveluiden päällikkö Sirpa Lahtiselta.

Asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, palveluasuntojen puolella asuville myös palvelusopimus. Asukkaiden luona käydään päivittäin tarpeen mukaan. Henkilökunta huolehtii lääkkeiden jakamisesta ja antamisesta, kylvetyksistä, vaatehuollosta, siivouksesta sekä muista arjen toiminnoista, joissa asiakas tarvitsee apua. Ohjaajat ovat tavoitettavissa 24h/vrk turvapuhelinkutsun kautta.

Palvelukoti Koskikoti järjestää myös päiväkeskustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kotona elämistä mahdollisimman pitkään kohottamalla ja pitämällä yllä ikääntyneen henkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päiväkeskuspäivään on mahdollista sisällyttää myös sauna-/kylpymahdollisuus. Ryhmät kokoontuvat arkipäivisin klo 9-15. Päiväkeskuspäivään sisältyy aamiainen, louna sekä iltapäiväkahvi. Päiväkeskuspäivä on maksullinen. Lisätietoja saa kotihoidon päällikkö Pirkko Jäppiseltä.

Muurame Koskikoti
Virastotie 11
40950 Muurame

Ryhmäkoti 1:     
Ryhmäkoti 2:
Palveluasunnot / ohjaajat:     
Päiväkeskus / keittiö:
044 780 0593
044 780 0596
044 780 0594
044 780 0595

Vastaava ohjaaja
Armi Perttula
puh. 044 780 0592
sähköposti: armi.perttula@mikeva.fi