Seinäjoki: Kuntoutusyksikkö Mendis

Palvelukoti Seinäjöki

Toiminta-ajatus
Kuntoutusyksikkö Mendis tarjoaa kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja mielenterveyskuntoutujille. Mendis tarjoaa tehostettua palveluasumista Isootalon puolella 20 kuntoutujalle, palveluasumista Alvarissa 15 kuntoutujalle ja tuettua asumista tukiasuntola Krannissa 8 asukkaalle.

Lisäksi tukipalveluja on saatavissa kuntoutujan omaan kotiin tukemaan omassa kodissa asumista tai tukemaan muuttoa asumispalvelujen piiristä itsenäiseen asumiseen. Tukipalveluja ovat kotikäynnit, päivä-ja työtoiminta, intervallijaksot sekä toimintakyky- ja asumispalvelutarpeen arviointijaksot. Jokaiselle kuntoutujalle räätälöidään tarvetta vastaava asumis- tai tukipalvelupaketti yhteistyössä kuntoutujan, läheisten, hoitovan tahon ja kotikunnan sosiaalitoimen kanssa.

Toiminnassamme panostamme laadun toteutumiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Tilat
Kuntoutusyksikkö Mendis sijaitsee Seinäjoella Kasperin asuntoalueella hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen välittömässä läheisyydessä. Seinäjoelle on myös hyvät liikenneyhteydet ympäri Suomea. Alueelta löytyy vireää toimintaa, mikä lisää asukkaidemmekin vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja osallisuutta. Kaikki kolme kotia sijaitsevat samassa kiinteistössä, joten siirtyminen tarpeenmukaiseen asumispalveluun sujuu luontevasti matalan kynnyksen periaatteella.

Yksikön tilat ovat valmistuneet kesällä 2011. Uusissa tiloissa on huomioitu kuntoutujien tarpeet ja yksilöllisyys. Alvarissa ja Isootalossa huoneet ovat kalustettuja, mutta asukas saa halutessaan kalustaa huoneen omilla kalusteillaan. Krannissa (tukiasunnoissa) asukkaat kalustavat asuntonsa itse. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa wc ja suihku. Yksiköstä löytyy myös pari kahden hlön huonetta. Lisäksi kaikkien käytössä ovat yhteiset tilat; oleskelutilat keittiöineen, ryhmätoimintahuone, ruokailutilat, peseytymistilat, saunat sekä kodinhoitohuone.

Asukkaat
Mendis tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluja 43 mielenterveyskuntoutujalle, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen ja tarvitsevat eri asteista tukea, valvontaa ja ohjausta asumisessaan ja kuntoutumisessaan.

Henkilökunta
Palvelukodin henkilökuntaan vastaavan ohjaajan lisäksi kuuluu ohjaajia sekä kotiavustaja. Kaikki ohjaajamme ovat mielenterveystyön ammattilaisia ja heillä on sosiaalialan ja/tai terveydenhuollon koulutus. Lääkäripalvelut ostetaan psykiatrian erikoislääkäriltä ja yleislääketieteen erikoislääkäriltä, jotka käy palvelukodilla säännöllisesti ja heitä voidaan konsultoida tarvittaessa.

Omaiset / läheiset
Kodillamme toimii myös omaistoimikunta. Kokoontuminen on muutaman kerran vuodessa ja osallistuminen on vapaaehtoista ja -muotoista. Tavoitteena yhdessä kehittää yksikön toimintaa ja huomioida kuntoutujan sosiaalinen verkosto toiminnassamme.

Toimintaa
Asuminen Mendiksen eri yksiköissä perustuu yhteisöllisyyteen. Päivittäisissä kotikokouksissa suunnitellaan arkea ja yhdessä tekemistä. Kodeissa on omat suunnitellut viikko-ohjelmat, mitkä ohjaavat toimintaamme. Arkea rytmittävät erilaiset kodin ja arjen askareet. Asukkaiden toimintakyvyn ja mielenkiinnon mukaan heillä on hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisia vastuualueita.

Kodillamme on vuodeksi laadittu teemaryhmä –suunnitelma, teemana ”Minä Kuntoutujana” ja erillinen virike- ja ryhmätoimintasuunnitelma. Näiden suunnitelmien pohjalta pidetään erilaisia ryhmiä ja retkiä. Lisäksi asukkaillamme on mahdollisuus tavoitteelliseen työtoimintaan ulko- ja pihatöissä, keittiötöissä sekä alihankintatöiden parissa. Käytössämme on omaohjaaja –menetelmä, jokaiselle on nimettynä omaohjaaja.

Meidät tavoittaa:
Kuntoutusyksikkö Mendis
Tervasviita 1
60150 Seinäjoki

Isootalo
Alvari
Kranni
Työtoiminta (alihankinta- ja keittiö) / Kuntoutusohjaaja  
044 7800 474
044 7800 758
044 7800 757
040 56999 16

Lisätietoja toiminnastamme ja paikkatiedustelut & -varaukset:
vastaava ohjaaja
Niina Mattila
puh. 044 7800 301
niina.mattila@mikeva.fi